48e Bestuur (2012-2013)


Voorzitter Nico Wolters
Secretaris Jellie Horsthuis
Penningmeester Jurjen Oud
Commissaris Wedstrijdroeien Berend van Raaij
Commissaris Materiaal & Commissaris Competitieroeien Martijn Schuurman
Commissaris Externe Betrekkingen Freya Ernst