Nieuwe coronamaatregelen na 13 oktober

By: Stijn Berendse okt 20, 2020

Na de persconferentie op 13 oktober zijn nieuwe strengere maatregelen afgekondigd die onze situatie op Euros veranderen. In dit bericht zijn de maatregelen nogmaals kort samengevat.

Vanaf heden kan alleen in een skiff geroeid worden. Alleen leden met een skiff 1 of skiff 2 status en de middengroep wedstrijdroeiers mogen het water op. Omdat de (water)temperaturen steeds lager worden en de kleedkamers niet open zijn, is het niet verantwoord om als onervaren skiffeur het water op te gaan. Daarmee is het ook niet meer mogelijk om skiff 1 examen te doen, een skiff 2 examen mag nog wel worden afgenomen.

De sportruimte is wel weer beschikbaar voor zowel ergometer trainingen als krachttrainingen. Hiervoor zijn huisregels en een plattegrond opgesteld, zijn te vinden op de website en hangen in de sportruimte. Het is belangrijk dat deze maatregelen goed door worden genomen voordat er getraind wordt.

Verder is er een nieuw UWC protocol dat komende tijd van kracht is. Dit protocol is te vinden op de website. De meest recente aanpassingen zijn hierin groen gemarkeerd. Je wordt geacht het protocol goed door te lezen voordat je naar de D.R.V. komt. Een samenvatting van de belangrijkste punten:

  • Alleen het bestuur of de ingeschreven coronacoördinator kan het terrein openen.
  • Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht, zowel buiten als binnen. Wanneer je zit op een werkplek, in een boot of tijdens binnensport mag het mondkapje afgedaan worden.
  • Thuis omkleden, de kleedkamers zijn gesloten.
  • Je bent pas aanwezig wanneer je training begint en na je training ben je meteen weer weg.
  • Er kan gesport worden met één persoon in de boot en met een maximale groepsgrootte van 4 personen exclusief instructeur.
  • In de rechter roeiloods mogen maximaal 2 personen zijn: één roeier samen met één begeleider.
  • Tassen en eigendommen van de buitensporters worden de linker roeiloods neergelegd, tassen en eigendommen van de binnensporters mogen op de kroeg worden neergelegd.
  • Binnensporten is beperkt met een maximale groepsgrootte van 4 personen. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit, er duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en de groepen niet mengen.
  • Het maximale aantal personen in de binnensportruimte is vastgesteld op 16, dit aantal is inclusief coaches.
  • Alleen reserveringen met vermelding van de naam zijn geldig. Bij reserveren voor een ander moet die naam in de beschrijving van de tweede reservering staan.
  • Materiaal dient voor én na gebruik gedesinfecteerd te worden.

Tot slot, het is belangrijk om te realiseren dat we als een studentensportvereniging bevoorrecht zijn binnen Enschede. We zijn één van de weinigen, zo niet de enige sportvereniging met een eigen "corona-proof" binnensportfaciliteit. Laten we hier dus samen zorg voor dragen, opdat we vast kunnen houden aan deze unieke sportplek!