Contact


 

Drienerlose Roei-Vereniging "Euros"
Auke Vleerstraat 99
7547AN  Enschede  

Mail: bestuur@drv-euros.nl

Voorzitter:
Thijmen Schuurman
voorzitter@drv-euros.nl
+31 6 34538663

Secretaris
Esmee Geessinck
secretaris@drv-euros.nl
+31 6 34503582

Penningmeester & Commissaris Externe Betrekkingen:
Anna Bril
penningmeester@drv-euros.nl
commissarisextern@drv-euros.nl
+31 6 15351666

Commissaris Wedstrijdroeien & Vice-voorzitter:
Ticho Olsman
wedstrijdcommissaris@drv-euros.nl
+31 6 21906566

Commissaris Competitieroeien:
Maaike Braks
competitiecommissaris@drv-euros.nl
+31 6 29005478

Commissaris Materiaal:
Emma van de Wiel
commissarismateriaal@drv-euros.nl
+31 6 21356355

Commissaris Interne betrekkingen:
Lauraine Wijnhorst
commissarisintern@drv-euros.nl
+31 6 25116323


Hoe kom ik bij Euros?

Vanaf de Universiteit Twente
Neem de hoofduitgang bij de Spiegel en rijd de Auke Vleerstraat af richting de A35 (met de rug naar de campus). Blijf rechtdoor gaan totdat u de Lonnekerbrug (witte brug) over bent. DRV Euros bevindt zich direct aan de linkerkant na de Lonnekerbrug.

Vanaf de A35
Volg de borden richting de Universiteit. Als u de Lonnekerbrug (witte brug) nadert, moet u opletten. DRV Euros bevindt zich direct rechts vóór de Lonnekerbrug.


Vertrouwenspersoon

De vertrouwensperoon geeft advies aan en ondersteunt individuele leden die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag binnen de vereniging zoals agressie, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of stalking. Als lid kun je ook bij de vertrouwenspersoon terecht als je te maken hebt met een conflict in de vereniging dat aan ongewenst gedrag is gerelateerd of daaruit voortvloeit.

De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid om alle informatie in te winnen die redelijkerwijs noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem. Uiteraard gaat de vertrouwenspersoon hier strikt vertrouwelijk mee om.

Vertrouwenspersoon: Renate van Luijk
Mail: Vertrouwenspersoon@drv-euros.nl
Tel: 0628240659 
(Alleen bereikbaar voor de functie vertrouwenspersoon, niet voor overige zaken bv. betreffende het afsluiten van het terrein).


Klachtencommissie

Klachten die onder de code ongewenste omgangsvormen, zoals in het Huishoudelijk Regelement beschreven, vallen kunnen aan de klachtencommissie worden voorgelegd via klachtencommissie@drv-euros.nl. Voor protest aangaande sancties opgelegd door het bestuur geldt dat dit bij het bestuur wordt aangetekend. Het bestuur is vervolgens verplicht het protest aan de klachtencommissie over te dragen. De klachtencommissie behandelt protest aangaande sancties. Wanneer het protest gegrond wordt verklaard, vervalt de sanctie. Dit besluit van de klachtencommissie is onherroepelijk. De klachtencommissie handelt onafhankelijk en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de beroepen om.