Ereleden en Leden van Verdienste


De volgende leden zijn benoemd als Erelid of Lid van Verdienste van de Drienerlose Roei-Vereniging Euros


Ereleden

André Ligthart
Marinus Goedhart
Niels van Steenis
 


Leden van Verdienste

Ir. J. Dijk
Ir. P.R.R. Venhuizen
J.C.M. Enke
E.K.M. Groensmit
F.H. Rolf
H.A. Jansen
R.G.J. van der Werff
K.H. Weerheym
R.A.V. Jongejans
Jhr. Ir. Röell
H.J.A. Brookhuis
G. van Steenwijk
J.S. de Kok
Prof. Dr. Ir. B.P.Th. Veltman
Drs. R.G. Jonkman
Dr. Ir. N.R. Tas
Ir. J.J. Trooster
J. J. van Delden
J. Boubin
MSc. I.R. Dawson
MSc. R. Hafkenscheid
MSc. J. Leferink
Ing. J.S. Rosier