Disputen


Naast alle ploegen en commissies kent de D.R.V. ook nog vier verschillende disputen.


Magnus

Magnus, een illuster heldencollectief bestaande uit (oud-)wedstrijdroeiers is het eerste herendispuut dat Euros rijk is. Geboren uit zes hechte vrienden, is Magnus de afgelopen achttien jaar uitgegroeid tot een volwaardig verenigingsdispuut van statuur.

Dat Magnus op roeigebied zijn mannetje staat, zal niemand onbekend zijn. Met in zijn gelederen louter wedstrijdroeiers, waaronder een aantal Olympiërs en menig SA-roeier, is Magnus voorbestemd om te heersen over Neerlandsch water. Elke Magnaat draagt het roeien, en in het bijzonder het wedstrijdroeien, een warm hart toe.

Niet alleen op roeigebied biedt Magnus zijn leden een uitdaging, ook op andere vlakken kunnen zij zich volledig ontplooien. Een mooie tijd samen op de sociëteit staat hoog in het vaandel en menig Magnaat is te vinden in één van de commissies van Euros. Tevens is sinds 2003 de organisatie van de Uitzuip in handen van Magnus.

Magnus heeft nooit gepoogd zijn mening onder stoelen of banken te steken. Met heldere formulering, krachtig stemgeluid en rechte rug, wordt menig misstand aan de kaak gesteld. Iets dat binnen de vereniging soms stuit op enige weerstand, maar het zal Magnus nimmer van koers doen wijzigen. Immers: ”Wie wint wordt niet bemind”.

Leden van Magnus

magnus.jpg__330x248_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Magnus 6.jpg


ISIS

Isis, de Godin van het mysterie en de vruchtbaarheid. Isis, de naam van één der Oxford-Cambridge boat crews. Isis, het heerendispuut van de DRV Euros. Haar leden verbonden in hun inzet voor en betrokkenheid bij de vereniging. Gekenmerkt door de blauw afgebiesde roeiblazers staan zij dinsdaags in Café ‘Friends’. Heerendispuut Isis staat voor de diagonale binding binnen de DRV Euros. Zij verbindt jaarlagen, wedstrijdroeiers, competetieroeiers en barleden. Opgericht in 2002 kent het heerendispuut Isis inmiddels meer dan 50 leden.

Niet door groots machtsvertoon, maar door hard werk. Niet door grandeur en traditie, maar door inzet en enthousiasme. Zo tracht het dispuut de DRV Euros een streep voor te geven. Op de wateren, in de kroeg, van ’s avonds laat tot ’s morgens vroeg, staat Isis Euros fier aan zij. Wellicht niet op de voorgrond, maar immer een steun in de rug.

Leden van ISIS

blazoenisis.png

PHOTO-2022-09-07-12-36-36.jpg


Ventolera

Dit Damesroeidispuut is in 2003 opgericht door de dameswedstrijdboot. Ventolera staat voor wervelwind, maar wordt ook vertaald als ‘wild idee’. Bijna elke week wervelen wij dan ook op woensdag, met onze bruine jasjes aan, door Café Friends op de Oude Markt. Daarnaast borrelen we eens in de maand op donderdag op de Sevende Camer.

Op dit moment wervelen we rond in Enschede met 15 actieve leden, zowel wedstrijdroeisters, competitieroeisters als dames die het roeien al lang weer zijn verleerd. In totaal bestaat Ventolera uit 79 leden. 

Naast de borrelavonden hebben we tal van andere activiteiten, zoals een weekendje weg, een nieuwjaarsdiner, datediner en voor alle dames van de D.R.V. Euros organiseren we ieder jaar het Vrouwen-zijn-vetter-diner!

Leden van Ventolera

ventolera_logo.jpg__175x250_q85_subsampling-2.jpg

@larsboertjes_photography-17.jpg


Beauvoir

Dames Wedstrijdroei Dispuut Beauvoir is opgericht in 2016. Allemaal hebben wij gewedstrijdroeid, sommigen van ons doen dit nog steeds anderen zijn actief binnen het coachen of in een van de vele commissies van Euros. Het roeien kan een mannenwereld zijn, vooral in een stad als Enschede. Wij maken ons dan ook graag hard voor het dames roeien op Euros.

Een groots zomerdiner voor alle leden aan het einde van het seizoen en verschillende activiteiten voor wedstrijdroeisters brengen ‘a feminine touch’ op de vereniging. Daarnaast borrelen we elke donderdagavond op de kroeg van Euros in onze donkerblauwe jasjes met rode bies.

Onze naam komt van Simone de Beauvoir, feministe en filosofe en het toonbeeld van een sterke vrouw, wat goed samengaat met wedstrijdroeien. Mentale hardheid, zelfvertrouwen, focus, doorzettingsvermogen, omgaan met druk, presteren en de kracht om je zelf uit te blijven dagen. Dat is voor ons wedstrijdroeien, iets wat wij delen en uitdragen. Meer weten over Beauvoir? Kijk dan op de website.

Leden van Beauvoir

logo_beauvoir_mintgroen.png

IMG_4808.jpg