42e Bestuur (2006-2007)


Voorzitter Florian Draisma
Secretaris Fred Vuijk
Penningmeester Annemieke Scholten
Commissaris Wedstrijdroeien Lida Dam
Commissaris Competitieroeien Jeroen Buskermolen
Commissaris Activiteiten Thomas van Vliet
Commissaris Materiaal Edger Tiemens
Commissaris Externe Betrekkingen Maarten Leusink